Arrangör: OK Södertörn

OK Södertörn är en orienteringsklubb med med ca 400 medlemmar. Klubbens hemvist är Farstanäset med upptagningsområde i förorterna söder om Stockholm runt sjön Magelungen – Farsta, Vantör, Trångsund och Skogås.

Förutom Stockholm Trail arrangerar klubben även orienteringstävlingarna Stockholm City Cup och 25manna.

OK Södertörns hemsida.

Organisation Stockholm Trail 2018
Tävlingsledare: Olle Blomgren, Marielle Larsson (bitr.)
Banor: Åke Holmberg
Sekreteriat: Staffan Zilling
Information: Helena Berglind
Arena: Sten Svanberg, Göran Ivarez
Start/mål: Sven Bolmblad
Vätska: Henrik Erlandsson
Priser: Björn Sandén
Sjukvård: Marie Halvorsen
Speaker: Göran Hillgren