Bilder från loppet

2018
Från banorna
– Från prisutdelning
– Från arenan
– Från minitrail

2017
– Från starten och målet
– Från banorna
– Från vätskestationen
– Från Hammarbybacken
– Från Minitrail