Deltagarinfo

Arena
Arena med start och mål är vid Hammarbyhöjdens IP söder om Hammarbybacken. Se karta.

Banorna
En utförlig beskrivning av banorna finns här.

Klasser
Damer 21K (min. ålder 17 år)
Damer 10K (ingen åldersgräns)
Damer 5K (ingen åldersgräns)
Flickor 5K (max. ålder 14 år)

Herrar 21K (min. ålder 17 år)
Herrar 10K (ingen åldersgräns)
Herrar 5K (ingen åldersgräns)
Pojkar 5K (max. ålder 14 år)

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifter finns här.

Anmälan
Anmälan sker via Stockholm Trails hemsida t.o.m. lördag 10 juni 2017. Det går även att anmäla sig direkt på arenan på tävlingsdagen den 11 juni från kl 9:00.

Samtidigt med anmälan ska anmälningsavgiften betalas in. Vid anmälan på tävlingsdagen accepteras både kort- och kontantbetalning.

Ett kvitto på anmälan skickas ut till anmälarens mailadress.

Startbevis
En vecka innan tävlingsdatum skickas ett startbevis ut till alla anmälda. Startbeviset innehåller startnumret och ska visas upp vid nummerlappsutdelningen.

Nummerlappar
Nummerlappsutdelning sker på arenan på tävlingsdagen söndag den 11 juni kl 9:00-11:30.

Nummerlappen placeras väl synlig på bröstet.

Nummerserier:
21K Herr  1001-  (grön)
21K Dam  2001-  (grön)
10K Herr  3001-  (röd)
10K Dam  4001-  (röd)
5K   Herr  5001-  (gul)
5K   Dam  6001-  (gul)
5K   Pojkar 7001- (blå)
5K   Flickor 8001- (blå)

Tidtagning med chip
Neptron AB ansvarar för tidtagningen. Tidtagning sker via ett datachip som sitter på baksidan av nummerlappen. Nummerlappen ska bäras väl synlig på bröstet för att tidtagningen ska fungera.

Dusch, ombyte, toaletter
Dusch, ombyte och toaletter finns i anslutning till arenan.

Väskinlämning
På arenan finns möjlighet att lämna in väskor innan start. Väskorna märks med startnumret av funktionärer vid inlämningen. Väskorna utlämnas mot uppvisande av nummerlapp.

Parkering
Samåk gärna eller åk kommunalt. Närmaste T-bana är Hammarbyhöjden. Gångavstånd 200 m till arenan. Ingen parkering anordnas av arrangören utan deltagare och publik hänvisas till allmänna parkeringsytor i Hammarbyhöjden.

Start
Starten är vid Hammarbyhöjdens IP.
Starten sker klassvis mellan 11:00 – 12:00

Insläpp i startfållan sker 15 min innan resp. start.

Mål
Målet är på Hammarbyhöjdens IP.

Maxtider
Inga maxtider.

Vätskestationer
Samtliga banor kommer att passera vätskestationer ca var 3:e km.

Hammarbybackens topp
21K-banan kommer passera Hammarbybackens topp under den sista kilometern. Där finns även en vätskestation.

Avbrutet lopp
Löpare som avbryter loppet får inte passera mållinjen.

Första hjälpen
Sjukvårdspersonal finns på arenan. Vid akut behov av hjälp kontakta en funktionär som tillkallar hjälp.

Resultatlista
Resultat publiceras på www.stockholmtrail.se direkt efter målgång.

Prisutdelning
Prisutdelning till de 3 bästa i varje klass sker vid arenan ca kl 13:15. Samtliga löpare får minnespris vid målgång.

Försäkring
Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Friidrottsförbundet har ett visst försäkringsskydd. All tävling sker dock på egen risk och en olycksfallsförsäkring bör tecknas.

Klassbyte, namnbyte
Det är möjligt att göra ett klassbyte eller namnbyte (t.ex. för att överlåta platsen till annan löpare).

Ändring kan göras via ändringslänken som finns angiven på bekräftelsemailet vid anmälan.
Vid klassbyte debiteras mellanskillnaden vid byte till dyrare klass. Ingen återbetalning sker vid byte till billigare klass.

Inga anmälningsavgifter betalas tillbaka. För att få tillbaka startavgiften kan du t.ex. teckna försäkringen Startklar. Läs mer på www.startklar.nu

Välkommen!