Deltagarinfo

Arena
Arena med start och mål är vid Hammarbyhöjdens IP söder om Hammarbybacken. Se karta.

Banorna
En utförlig beskrivning av banorna finns här.

Klasser
Damer 21K (min. de år du fyller 18 år, född 2003 eller tidigare)
Damer 10K (ingen åldersgräns)
Damer 5K (ingen åldersgräns)

Herrar 21K (min. de år du fyller 18 år, född 2003 eller tidigare)
Herrar 10K (ingen åldersgräns)
Herrar 5K (ingen åldersgräns)

Damer Sprint (ingen åldersgräns)
Herrar Sprint (ingen åldersgräns)

Öppen Sprint (I nuläget inte aktuellt så länge restriktionerna innebär max 150 deltagare)
Det kommer även finnas möjlighet att testa vår nya sprintbana utan att vara med i någon tävlingsklass. Din tid kommer däremot att tas men för din egen skull. Du anmäler dig på plats under tävlingsdagen och kan springa hur många gånger du vill.

Minitrail
Vi har även en kort bana för de allra minsta!
Ålder 2-10 år. Läs mer HÄR.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifter finns HÄR.

Anmälan
Anmälan sker via Stockholm Trails hemsida till och med onsdag den 18 augusti kl 24:00. Det går sedan att anmäla sig direkt på arenan på tävlingsdagen den 21 augusti från kl 9:00. Vid anmälan väljer du om du vill starta i startgrupp 1 eller i startgrupp 2, mer information om dessa finns längre ned på sidan. De nya sprintklasserna har vågstarter i stället för startgrupper. Läs mer nedan.

I samband med anmälan ska anmälningsavgiften betalas in. Vid anmälan på tävlingsdagen accepteras både swish, kort- och kontantbetalning. Ett kvitto på anmälan skickas ut till anmälarens mailadress. 
Anmäl HÄR.

Startbevis
En vecka innan tävlingsdatum skickas ett startbevis ut till alla anmälda. Startbeviset innehåller startnumret och ska visas upp vid nummerlappsutdelningen.

Nummerlappar
Vi återkommer med info om hur du kan hämta din nummerlapp.

Herrar 21K startgrupp 1: 1001 – 1499
Herrar 21K startgrupp 2: 1501 -1999
Damer 21K startgrupp 1: 2001 – 2499
Damer 21K startgrupp 2: 2501 – 2999
Herrar 10K startgrupp 1: 3001 – 3499
Herrar 10K startgrupp 2: 3501 – 3999
Damer 10K startgrupp 1: 4001 – 4499
Damer 10K startgrupp 2: 4501 – 4999
Herrar 5K startgrupp 1: 5001 – 5499
Herrar 5K startgrupp 2: 5501 – 5999
Damer 5K startgrupp 1: 6001 – 6499
Damer 5K startgrupp 2: 6501 – 6999

Start
Starten är vid Hammarbyhöjdens IP. Starterna sker från kl 10.

Startgrupper
För att undvika onödig trängsel vid starterna och ute på banorna kommer även 2021 års upplaga av Stockholm Trail ha startgrupper. I samband med anmälan väljer du vilken startgrupp du vill starta i. Läs mer om startgrupper HÄR.
Sprintklasserna kommer istället för startgrupper ha vågstarter för att minska trängsel även där.

Vågstart SPRINT
10 personer startar åt gången med 3 minuters mellanrum. Anledningen till flera vågstarter är att det inte ska vara någon trängsel som gör att du inte kan springa precis så snabbt som du vill springa. Vi lottar vilka som springer i varje våg.

Tidtagning
Det är resp. löpares bruttotid, dvs tiden mellan startgruppens startskott och löparens målgång, som kommer redovisas i resultatlistan. För Sprintklasserna är det tiden som helt avgör placeringen. Det spelar alltså ingen roll i vilken vågstart du startar.

Starttider
10:00 Mini Trail
10:30 21K startgrupp 1
10:33 21K startgrupp 2
10:40 Sprint Vågstart var 3:e minut.
11:30 5K startgrupp 1
11:33 5K startgrupp 2
12:00 10K startgrupp 1
12:03 10K startgrupp 2
Öppen Sprint har fri start från 10:00 till 14:00.

Målgång och priser
Alla deltagare som fullföljer loppet kommer att få en fin medalj i trä som minne av sin prestation. Priser från Salming och Löplabbet kommer att delas ut till de 3 främsta i varje klass.

Det är endast löpare från startgrupp 1 som kan få en resultatplats bland de 10 främsta i resp. klass. Gäller ej Sprintklasserna där tiderna i alla vågstarter gäller.

Maxtid
4 timmar på 21K
3,5 timmar på 10K
3,5 timmar 5K
1 timme SPRINT

Väskinlämning
Det finns bevakad väskinlämning utomhus på arenan. Packa dina kläder i plastpåsar om det regnar.

Försäkring
Deltagare som är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Friidrottsförbundet har ett visst försäkringsskydd. All tävling sker dock på egen risk och en olycksfallsförsäkring bör tecknas.

Publikplatser
Förutom på arenan vi Hammarbyhöjdens IP finns bra publikplatser vid Varvningen samt på Hammarbybackens topp.

Klassbyte, namnbyte
Det är möjligt att i förhand byta till en annan startgrupp, byta till en billigare klass eller överlåta sin startplats till någon annan. Detta görs genom att skicka ett mejl till sekretariat@stockholmtrail.se. Ingen återbetalning sker vid byte till billigare klass.
Byte till en dyrare klass kan endast göras under tävlingsdagen genom att anmäla ändringen i sekretariatet där man också betalar mellanskillnaden.

Ändringar kan göras via mejl fram till onsdagen den 18 augusti kl 12:00. Det går även att genomföra ändringar direkt på arenan på tävlingsdagen den 21 augusti från kl 9:00.

Inga anmälningsavgifter betalas tillbaka om tävlingen genomförs. För att få tillbaka startavgiften kan du t.ex. teckna försäkringen Startklar. Läs mer på www.startklar.nu.
Har du någon fråga om din anmälan som inte har besvarats av ovanstående? Tveka då inte att skicka den till sekretariat@stockholmtrail.se

Välkommen!