Välkomna 2021

Förberedelserna för 2021 har nu tagit fart och anmälan är ÖPPEN!
Vår besvikelse över att vi inte kunde genomföra vårt lopp för 2020 har nu lagt sig och vi planerar redan för fullt för 2021.

Stockholm Trails crew följer noga utvecklingen av Folkhälsomyndighetens restriktioner samt regeringens beslut gällande idrottsevenemang. Vi hoppas att lättnader kommer att införas under våren 2021 och att vi kommer att kunna genomföra tävlingen som tidigare år. Om det fortsatt kommer att finnas restriktioner under sensommaren har vi en plan B med mindre startgrupper och ett mer utdraget arrangemang för att undvika trängsel. Det kan också bli aktuellt med att senarelägga tävlingen. Något virtuellt lopp kommer det av samma anledning som förra året inte vara aktuellt för oss.

Då vi är en ideell orienteringsklubb som står bakom arrangemanget kommer vi inte att kunna betala tillbaka hela anmälningsavgiften vid ett eventuellt inställt arrangemang. Du kommer få möjlighet att välja mellan att flytta din startplats till 2022 alternativt få 50% tillbaka på din anmälningsavgift.

Vi vill rikta ett STORT TACK till er som var anmälda till vårt lopp 2020 och valde att flytta över er anmälan till i år istället.
Det är möjligt för er att byta till en annan startgrupp, byta till en billigare klass eller överlåta sin startplats till någon annan om ni önskar det. Detta görs genom att skicka ett mejl till sekretariat@stockholmtrail.se. Ingen återbetalning sker vid byte till billigare klass.
Byte till en dyrare klass kan endast göras under tävlingsdagen genom att anmäla ändringen i sekretariatet där man också betalar mellanskillnaden.