Sträcka
0,6 km

Höjdmeter
20 meter

Terräng
99%

Start
10:00

Vätska
0 st

Svårighet
2/10

Sträcka
0,6 km

Terräng
99%

Vätska
0 st

Höjdmeter
20 meter

Start
10:00

Svårighet
2/10

En kort bana för de allra minsta barnen med samma målgång på IP som för de vuxna. Banan är ca 600 m. Välkommen!

Hjärtebansfonden
Anmälningsavgiften för Minitrail går oavkortat till Hjärtebarnsfonden som ger stöd till drabbade familjer, både känslomässigt och ekonomiskt. Målet är att inget barn ska lida av ett medfött hjärtfel.

Anmälan
Anmälningsavgiften är 50 kr och anmälan sker via Stockholm Trails hemsida. Sista ordinarie anmälningsdag är måndagen den 21 augusti. Anmälan kan även göras på Stockholm Trails arena på tävlingsdagen den 26 augusti.

Banlängd
Ca 600 m snitslad bana.

Nummerlappar
Ja. Hämtas på Stockholm Trails tävlingsexpedition från kl 9:00 på tävlingsdagen den 26 augusti.

Tidtagning
Nej. Däremot finns speaker både vid start och målgång.

Ålder
2-8 år. (Vuxna får gärna springa vid sidan av sina barn vid behov.)

Start
Gemensam start kl 10:00 på Stockholm Trails arena. Samling 10 minuter innan för gemensam uppvärmning till musik.

Mål
Alla deltagare får medalj, dryck och frukt efter loppet. Målgången är på stora arenan.

Frågor
Skicka gärna ett mail till sekretariat@stockholmtrail.se.

Välkomna!