Minitrail

Minitrail – för små hjärtan som slår

Anmälningsavgift
50 kr.
Anmälningsavgiften för Minitrail går oavkortat till Hjärtebarnsfonden som ger stöd till drabbade familjer, både känslomässigt och ekonomiskt. Målet är att inget barn ska lida av ett medfött hjärtfel.

Banlängd
Ca 600 m snitslad bana.

Nummerlappar
Ja. Hämtas på Stockholm Trails tävlingsexpedition från kl 9 på tävlingsdagen.

Tidtagning
Nej. Däremot finns speaker både vid start och målgång.

Ålder
2-10 år

Start
Gemensam start kl 10 på Stockholm Trails arena.

Mål
Alla deltagare får medalj, dryck och frukt efter loppet.

Anmäl HÄR eller direkt på tävlingsdagen lördagen den 22 augusti.

Välkommen till MINITRAIL