Skogsbana

Skogsbana_a
Ingen asfalt 2016.
Samtliga banor kommer att gå på stigar och grusvägar i Nackareservatet. Dessutom är en del sträckor lagda i skog utanför stigar, dvs i obanad terräng.