Covid-19 information

Covid-19 påverkar oss alla.
Även vi från Stockholm Trail Crew är mycket oroliga över utvecklingen som varit i Stockholm och som sprider sig över hela landet. Vi försöker dock hålla modet uppe och ser oss själva som positivister. Därför hoppas och räknar vi med att sommaren och värmen kommer att göra underverk för att virusspridningen minskar och att vi kan genomföra Stockholm Trail 2020 som planerat.

Vi uppmuntrar till att ni fortsatt tränar aktivt utomhus i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla sig frisk så att vårdplatserna lämnas till dem som verkligen behöver dem.

Vi bevakar utvecklingen och anpassar vår planering och verksamhet utifrån myndigheters råd och riktlinjer samt regeringens beslut. Om riktlinjer ändras eller nya beslut tas så uppdaterar vi er löpande genom hemsidan, nyhetsbrev och sociala medier.